In de basis heeft een brandmeldinstallatie tot doDiscovery Handbrandmelder_1-5el een brand in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren om vervolgens gebruikers van het pand en hulpdiensten te waarschuwen zodat het pand tijdig verlaten kan worden en met de brandbestrijding kan worden begonnen. Hetvoorkomen van persoonlijk letsel staat voorop en daarna is het een kwestie van gecontroleerd laten afbranden. Brandmeldinstallaties worden door gemeentes geëist in combinatie met de gebruikersvergunning.

Waar veel bedrijfstakken schreeuwen om regelgeving, is die bij brandmeldinstallaties helemaal doorgeschoten. De kosten van gecertificeerde brandmeldinstallaties ontstaan voor twee derde uit administratieve werkzaamheden en voor een derde uit installatiewerk. De tijd dat de brandweer kwam kijken en aangaf wat er diende te gebeuren ligt ver achter ons. Als gevolg van groeiende vraag naar zekerheid en de grote afname van eigen verantwoordelijkheid, probeert iedereen al zwaaiend met een certificaat te wijzen naar de ander. BTG probeert samen met eco1002-71606Branddetectiebedrijven en Inspectie-instellingen tot een zo verantwoord mogelijke installatie te komen. Daarvoor beschikt zij over eigen projectteringsdeskundige, onderhoudsdeskundige en brandinstallatie deskundigen.

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties worden ontworpen volgens de NEN 2535/NEN 2575.